Додаток 2 ^ Типовий навчальний план - Міністерство освіти І науки україни наказДодаток 2

^ Типовий навчальний план

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

(універсальний профіль)


^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова

3

3

Світова література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

економіка


1


-

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

3
Геометрія
2

2
Астрономія
-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

1

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура*

2

2

Захист Вітчизни

1

1

Разом

29

32

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів


9


6


Гранично допустиме навантаження на учня

33


33


^ Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38


* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.


Додаток 3

Типовий навчальний план

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

з вивченням двох іноземних мов

^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

Українська мова

1

1

Іноземна мова

3

3

Друга іноземна мова

3

3

Українська література

2

2

Світова література

1

1

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство


1


-

економіка

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Математика**

3

3

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

2

2

Екологія

-

0,5

Хімія

1

1

Інформатика

1

1

Технології

1

1

Фізична культура *

2

2

Захист Вітчизни

1

1

Разом

28

28

Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення навчальних предметів, введення курсів за вибором, факультативи:

1010Гранично допустиме навчальне навантаження на учня:

33


33


^ Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

38

38

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

** У ЗНЗ з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов замість математики (3 +3 год.) може вивчатися окремі курси - алгебра (2+3 год.) і геометрія (2+2 год.). за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів.

Додаток 4

Типовий навчальний план

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

з вивченням російської чи іншої мови національної меншини

^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

Українська мова

2

2

Іноземна мова

3

3

Російська чи інша мова національної меншини

1

1

Українська література

2

2

Світова література***

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство


1


-

економіка

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Математика**

3

3

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

2

2

Екологія

-

0,5

Хімія

1

1

Інформатика

1

2

Технології

1

1

Фізична культура*

2

2

Захист Вітчизни

1

1

Разом

28

29

Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи:

10


9


Гранично допустиме навчальне навантаження на учня:

33

33

^ Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

38

38

9074219746813919.html
9074279869817165.html
9074361406296473.html
9074419486277220.html
9074498226199679.html