Торія України, українська мова І література, творчий конкурс у 2 тури: сольфеджио (усно та письмово), диригування 2 хорових творів (a’cappella та із супроводом) - страница 18

Торія України, українська мова І література, творчий конкурс у 2 тури: сольфеджио (усно та письмово), диригування 2 хорових творів (a’cappella та із супроводом) - страница 18

 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

 1. Андрос Н., Джанков В., Семененко Н., Тимошенко О. Українська хорова література / Н.Андрос, В.Джанков, Н.Семененко, О.Тимошенко, Вип.2.- Київ, Музична Україна, 1986

 2. Лаппо С., Локшин Д. Закордонна хорова музика / С.Лаппо, Д.Локшин: вип.1. – М.: Музика, 1964

 3. Лаппо С., Локшин Д., Закордонна хорова музика/ С.Лаппо, Д.Локшин: вип.2. - М., Музика, 1966

 4. Луговенко В., Ніколаєва Н. Українська хорова література / В.Луговенко, Н.Ніколаєва, Київ., Музична Україна, 1985

 5. Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от Григорианского хорала до Баха / К.Пэрриш, Дж.Оул. - М., Музыка, 1975

 6. Усова І. Хорова література. / І.Усова . - М., Музика, 1988.


Додаткова навчальна література

1. Бенч-Шокало О. Український хоровий спів./ О.Бенч-Шокало. -К.: Український Світ, 2002

2. Мазель Л. Вопросы анализа музыки. / Л.Мазель. - М.: Сов. Композитор, 1978

3. Протопопов В. Истрия полифонии в ее важнейших проявлениях / В.Протопопов. – М.: Музгиз, 1962

6. Шеметов П. Школа концертно-дирижерского искусства / П.Шеметов. - Харків: Лівий берег, 2004.


 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • написанням письмових контрольних робіт,

 • підготовка доповіді за обраною темою;

 • виступ з доповіддю на практичному занятті;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • аналіз аудіозаписів хорових творів;

 • участь у обговоренні теми;

 • виконання практичних завдань з аналізу хорової партитури;

виконання практичних завдань з аранжування хорових творів


Поточний контроль:

Практична здача модулів (6 модулів)

^ Форма семестрового контролю:

6 - 7 семестр – залік;

8 семестр – іспит.


 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • виконавські модульні роботи 40% ( 1модуль-30% ,2модуль 10 %);

 • іспит - 45%

 • самостійна робота – 15%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Аналіз хорових партитур (завдання виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Знайомство з хрестоматійною хоровою музикою на фортепіано)

5%

3.

Слухання хорових творів у музичній студії, перегляд відео.

5%

4

Написання рефератів за темами, рекомендованими викладачем і виступ з нею на практичному занятті

10%
Разом

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська, російська

9233406312229219.html
9233437900667018.html
9233600080772134.html
9233685017550542.html
9233798406474944.html